Welcome to the homepage of Homeless SMS (English)

The purpose of Homeless SMS is to develop a support system to service socially isolated people. The philosophy behind the project is, to make simple mobile technology accessible to homeless people because, this allows them easy to build a formal and informal support network – with is the first step into re-intergration into society. The technology to be used is SMS, mobile and Sociale Media, as these are useful communication tools to achieve the objective.

The building of the software/services have started, but the progress isn’t public at the moment, because we which to display the fully product to the public soon. Are you interested in following our progress, and get the information first, then please signup fir the e-mail. If you have other inquires such as using our service or writing an article about our project, please get in touch!

Velkommen til hjemmesiden (Danish)

Formålet med Homeless SMS er, at udvikle en støtteordning til socialt isolerede mennesker. Filosofien bag projektet er, at gøre simple mobilteknologi tilgængelig for hjemløse, fordi det giver dem mulighed for nemt at opbygge et formel og uformel støtte netværk – som er det første skridt i re-integration i samfundet. Teknologien der skal anvendes er både, er SMS, Mobil og Sociale Medier, da disse er nyttige kommunikationsværktøjer til at nå målet.

Udviklingen af softwaren / tjenesterne er begyndt, men de enkelte fremskridt er ikke offentlig tilgængelig i øjeblikket, fordi vi ønsker at fremvise det færdige produkt til offentligheden snart. Er du interesseret i at følge vores fremskridt, og få oplysningerne først, skal du blot tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hvis du har andre forespørgsler såsom at bruge vores service eller skrive en artikel om vores projekt, bedes du kontakte os.

Partner: SMS Gateway fra Inmobile