Stadig flere danske hjemløse

Optællingen af danske hjemløse har ikke stået på i mange år, men tendensen er den, at der kommer flere og flere mennesker i Danmark, der ikke har et hjem. Første gang tallet blev opgjort var i 2007, og selvom det tal faldt i 2009, så er det kun steget i årene derefter. I 2009 var der optalt 4998 hjemløse i Danmark, hvor det seneste tal, som er fra 2015, viste en markant stigning. Sidste år lå antallet af danske hjemløse på 6138. Der har altså været en stigning i danske hjemløse fra 2009 til 2015 på hele 23 procent.

Billede hjemløs

Et område, hvor det i særlig grad er gået i den gale retning er hos de unge hjemløse. I aldersgruppen 18-24 år er der registreret en stigning i antal hjemløse her i Danmark på hele 29 procent bare i forhold til optællingen fra 2013.

Med til disse tal hører også måden, de er blevet opgjort. Det er Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, det der også er kendt som SFI, der har opgjort tallene. I uge 6 af 2015 bad de herberger, varmestuer og andre steder, hvor hjemløse kan gå til om at bede de hjemløse, der kom til dem, om at udfylde et spørgeskema. På den måde fik man talt, hvor mange hjemløse her i Danmark, der brugte disse tilbud. Det betyder dog også, at hjemløse, der ikke benyttede sig af disse tilbud i denne uge, eller som slet ikke bruger nogen af de tilbud, der er til hjemløse, ikke er blevet talt med i statistikken.

De hjemløses landsorganisation SAND anslår, at der er væsentligt flere hjemløse, end statistikken fra SFI fortæller. SAND regner med, at der er mellem 10000 og 12000 hjemløse i Danmark.

Langt de fleste hjemløse er mænd, ifølge SFI’s rapport er det 78 procent af de hjemløse, og den største del af de hjemløse er også fra Hovedstadsområdet. Her er omtrent halvdelen af de hjemløse i undersøgelsen fra, og de er fordelt ligeligt med halvdelen af de hjemløse i Hovedstadsområdet i København og den anden halvdel i de omkringliggende kommuner.

Ofte har hjemløse også en psykisk lidelse eller et misbrug. Således viser SFI’s undersøgelse, at omkring halvdelen af de hjemløse i Danmark har en psykisk lidelse og omtrent to ud af tre har et misbrug. Hele fire ud af fem hjemløse i undersøgelsen har enten en psykisk lidelse, et misbrug eller begge dele. Det er altså primært udsatte borgere, der rammes af hjemløshed, og den sociale indsats er også en stor del af arbejdet med hjemløse på eksempelvis herberger. Her kan de hjemløse søge hjælp til sine problemer hos personalet, der kan rette de hjemløse mod den rigtige form for hjælp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *