Thanks to

Vores projekt har modtaget uvurderlig støtter fra følgende organisationer og mennesker. I Danmark:

  • Hus Forbi. For deres forsatte arbejde med en avis, som giver rigtig mange mennesker et formål med hverdagen. Støder du på en hjemløs som sælger Hus Forbi, så husk på, at der er lagt en masse arbejde i den avis som de gerne vil sælge til dig.
  • Fonden Morgencafé for hjemløse. En række initiativer som har til formål at hjælpe hjemløse. Projektet tæller blandt andet over gadecafer, frivilligt arbejde, socialrådgivning etc. Læs mere omkring konceptet her.
  • InMobile. Inmobile står bagved den teknologi som gør det muligt at afholde en sms donation, som ofte er det eneste middel man i Danmark har for, at indsamle penge til at hjælpe hjemløse og socialt udsatte. Denne teknologi er brugt over flere gange til sådanne indsamlinger.
  • Voresomstilling. Voresomstilling er med til, at skaffe mad til de hjemløse! De hjælper således på et tørt punkt for mange hjemløse, som ikke altid har mulighed for at brødføde sig selv i Danmark. Konceptet bygger op omkring madspild, og benytter således danskernes høje madindkøb til, at skabe mad til hjemløse.
  • Unitate. en række bloggere og it-sagkyndige, som har valgt at bruge deres fritid på at holde homelesssms.com. Samtidig afholder de en række kurser for hjemløse således, de igennem sociale medier og e-mail kan opretholde kommunikationen med familie og venner.
  • Ungdommens Røde Kors hjælper gang på gang, når der akut er brug for hjælp i de danske storbyer, hvor de hjemløse ofte samles. Herudover afholdes der ofte sundheddage, hvor hjemløse har mulighed for nemt at få tjekket deres heldbred.
  • Novapolskadesign. Hjælp med uddeling samt opsætning i introduktionsfasen.